Regulamin

Doba hotelowa trwa u nas od 15:00 w dniu przyjazdu do 10:30 w dniu wyjazdu.
Pozostałe informacje i zasady zostały opisane w regulaminie. Wpłata zaliczki oznacza akceptację tego regulaminu.

ZASADY POBYTU, REGULAMIN, DODATKOWE INFORMACJE

REZERWACJE. Rezerwacji noclegów można dokonywać telefonicznie lub e-mailowo. Warunkiem potwierdzenia pełnej rezerwacji noclegów jest wpłacenie zadatku na konto bankowe w wysokości 1/3 szacowanej pełnej ceny pobytu w Bieszczadach. Brak wpłaty zadatku w określonym terminie powoduje anulowanie wstępnej rezerwacji. Wpłata zadatku jest równoznaczna z pełną rezerwacją noclegów. W przypadku odwołania przyjazdu przez rezerwującego zadatek przepada na rzecz Zielonego Widoku, za wyjątkiem sytuacji, w których uda się wynająć zwolniony apartament (w zależności od wygospodarowania apartamentu zwracana jest część lub całość zadatku).

PRZYJAZD. Naszych Gości zapraszamy od godziny 15.00. Istnieje możliwość (jeżeli apartament nie jest zwalniany w tym samym dniu przez innych Gości) wcześniejszego przyjazdu po uprzednim uzgodnieniu. Po przyjeździe poprosimy Państwa o podanie pełnych danych, w tym numeru dowodu osobistego lub paszportu. Dane te nie będą w żaden sposób przetwarzane ani udostępniane stronom trzecim.

POBYT. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty, ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w rezerwacji należy wcześniej zgłosić. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże gospodarzy i może być spełnione w miarę istniejących możliwości. Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy, nie dłużej jednak niż do godz. 20.00. Gość apartamentu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt. Gospodarz zobowiązany jest reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług i funkcjonowania urządzeń. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać. W przypadku pozostawienia otwartego okna w apartamencie (zwłaszcza w sezonie zimowym) podczas Państwa nieobecności, nie rozpatrujemy skarg związanych z temperaturą w pomieszczeniach. W takim przypadku zastrzegamy sobie możliwość wejścia do wynajmowanych pomieszczeń celem zamknięcia okna.

WYJAZD. Bardzo miło było nam Państwa gościć. Dziękujemy bardzo i zapraszamy ponownie. Mamy nadzieję, że warunki jakie zapewniliśmy spełniły Państwa oczekiwania. Ze względu na konieczność przygotowania pokoi dla następnych Gości prosimy o udostępnienie ich do godziny 11.00. Osoby planujące wyjazd później prosimy o wcześniejsze uzgodnienie. W przypadku przedłużenia pobytu po tej godzinie bez wcześniejszego potwierdzenia z naszej strony takiej możliwości, Goście zostaną obciążeni kosztami kolejnej doby. Przy opuszczeniu apartamentu klucz do drzwi, po ich zamknięciu, należy przekazać gospodarzom.

PŁATNOŚĆ. Goście zobowiązani są do uiszczenia pełnej opłaty za noclegi w momencie przyjazdu. Płatności przyjmujemy gotówką, nie ma możliwości zapłaty kartą. Osoby potrzebujące otrzymać rachunek, prosimy o podanie danych. Nie wystawiamy faktur.

PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych (aparaty telefoniczne, komputery, aparaty fotograficzne itd.) albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Prosimy o nie pozostawianie takich przedmiotów bez opieki na terenie obiektu. Nie mamy również możliwości przechowania takich przedmiotów.

CISZA NOCNA. Ponieważ przyjechaliście Państwo odpocząć, w apartamencie obowiązuje cisza w godzinach 23.00 - 7.00.

ZWIERZĘTA. Kochamy zwierzęta ale nie przyjmujemy ich w naszym apartamencie (ze względu na nasze zwierzęta domowe).

PALENIE TYTONIU. We wszystkich pomieszczeniach apartamentu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu! Osoby palące zapraszamy do wyznaczonego miejsca na zewnątrz domu.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w apartamencie zabronione jest używanie grzałek, żelazek, i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy telefonów oraz innych urządzeń RTV / komputerowych.

EWENTUALNE SZKODY. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Zgubienie kluczy do apartamentu pociąga za sobą konieczność zwrotu kosztów wymiany zamku i 2 kompletów nowych kluczy.

RZECZY POZOSTAWIONE. Przedmioty pozostawione na terenie apartamentu przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji przechowamy przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekażemy na cele charytatywne, do użytku publicznego lub dokonamy ich utylizacji.

SPRZĄTANIE. Pokoje sprzątane są przed przyjazdem Gości.

NARTY. Nieodpłatnie do dyspozycji Gości udostępniamy sanki i ”jabłuszka” do zjeżdżania. Nie dysponujemy wypożyczalnią sprzętu narciarskiego ale chętnie wskażemy pobliskie tego typu placówki.

OGNISKO / PLAC ZABAW / OGRÓD. Zapraszamy do skorzystania z wyznaczonego miejsca na ognisko. Dla dzieci przewidzieliśmy piaskownicę i zjeżdżalnię. Goście korzystają z placu zabaw, ogniska, ogrodu i tarasu na własną odpowiedzialność. Dzieci mogą korzystać z tych urządzeń / terenu wyłącznie pod opieką dorosłych. Gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie z urządzeń / terenu i wynikłe z tego skutki i urazy. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez opieki.

 
Szukaj